Services

T&T, mühendislik hizmetlerinden risk yönetimine, biyolojik arıtma çözümlerinden çevre bilişim teknolojilerine kadar bir çok alanda faaliyet yürütmektedir.

İzmir Alsancak Kruvaziyer Limanı Projesi
Alsancak Limanında bulunan Kruvaziyer İskelesinin kapasitesinin ve işlevinin arttırılması olarak gerçekleştirilmiştir.

Gökçebel Yat Limanı Projesi
"Gökçebel Yat Limanı ve Sosyal Tesisleri" projesinin deniz kısmı toplam 540 m uzunluğundaki ana dalgakıran, 360 m uzunluğunda ve dalgakıranın koruma alanı içerisinde yer alan yüzer rıhtım ve toplam 8.615 m² dolgu alanı ve 206 m dolgu alanı önü rıhtımdan oluşmaktadır.

Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı Projesi
630 m ilave mendirek imal edilmiş, mevcut ana mendireklerin 500m lik bölümünde onarım ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, tekne bağlama kapasitesi 1.010'dan 1.700'e yükseltilmiştir. 12.000m beton yüzer iskele montajı ve imalatı yapılmış, 1.200 araçlık yeraltı otoparkı inşa edilmiş, yaklaşık 79.000m2 lik geri saha peyzaj ve kara birimleri düzenlenmiştir.

İzmir Pasaport Yat Limanı Projesi
Kıyıda ~400 yat kapasiteli yat limanı, deniz üzerindeki yüzer platformda içerisinde sosyal tesisleri bulunan yat kulübü ve fuar alanı inşa edilmiştir. 

TCDD Derince Yük Limanı Projesi
Mevcuttaki rıhtım yanaşma yerleri konteyner limanı projesi kapsamında düzenlenmiştir. Yaklaşık 1000 metrelik doğu-batı doğrultulu rıhtım (su derinliği -12 ile -15 arasında değişen derinliklerde), yaklaşık 460 metrelik kuzey-güney doğrultulu rıhtım (-7 ve -12 metre su derinliğine taranacak şekilde) yapılmıştır.

Mersin Ataş İskelesi
Mersin Ataş iskelesinin 3 boyutlu modelleme ile yapısal analizi yapılmıştır. Deprem ve diğer yükler altında taşıma kapasitesi hesaplanmıştır.

Güllük Yük Limanı
Atıl durumdaki Güllük Yük Limanı bölgesinin yat limanına dönüştürülmesi kapsamında 3 boyutlu modelleme ile yapısal analiz analiz çalışmaları yapılmıştır.

Kıyı, Liman ve Deniz Mühendisliği
Kıyı ve Deniz Yapıları Planlaması, Planlama ve Fizibilite, Sayısal Modelleme Çalışmaları ,Deniz Ölçümleri, Kıyı ve Deniz Yapıları Tasarımı .

Sayısal modelleme
Kıyısal su alanlarında oluşabilecek akıntıları, su düzeyi değişimlerini, çalkantıları, askıda madde taşımı ve kirletici yayılım benzeştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Çevre Koruma ve Risk Yönetimi
Deniz ve Kıyı alanlarında meydana gelebilecek olan kazaların risk değerlendirmesi, acil müdahale planlarının hazırlanması, hassasiyet haritalarının oluşturulması gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz ve çevre koruma konularında yeni ve doğal çözümler sunmaktayız.

Petrol / Doğalgaz Endüstriyel Çözümler
T&T, petrol ve doğalgaz kimyasalları üreten Champion Technologies firmasının Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan temsilcisidir.