Services

Hakkımızda

T&T Deniz, Çevre ve Enerji Çözümleri, Türkiye ve komşu coğrafyada Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Kıyı Liman Mühendisliği, Deniz Kirliliğinin Önlenmesi, Petrol / Gaz Sektörüne yönelik, Proje, Servis ve Danışmanlık Hizmetleri'nin verilmesi amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.

T&T Deniz

  • - Mevcut ya da proje aşamasında olan kıyı-liman tesislerinin dizayn, planlama, güçlendirme, fizibilite-risk analizleri ve modelleme çalışmaları konusunda danışmanlık ve servis hizmetleri vermektedir.
  • - "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun" ve bu kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında oluşacak petrol ve tehlikeli madde kirliliğinin önlenmesi, ve kirliliğe müdahale konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.
  • - Türkiye ve komşu ülkelerde Petrol/Gaz üretiminde kullanılan, çevreye duyarlı kimyasalların temini ve bunların uygulanmasına yönelik servis hizmetleri sunmaktadır.
  • - Ayrıca, kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımına yönelik, AR-GE ve innovasyon çalışmalarına destek vermektedir.

T&T Deniz

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından;
"RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARI HAZIRLAMA",

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından;
"KIYI LİMAN TESİSLERİ FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAMA",

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından;
"KIYI TESİSLERİ EĞİTİM SEMİNERİ ve TATBİKAT PROGRAMI DÜZENLEME" konularında yetkilendirilmiştir.

T&T Deniz, Çevre ve Enerji Çözümleri, International Spill Control Organization (ISCO) üyesidir.