Services

Güllük Yük Limanı

Atıl durumdaki Güllük Yük Limanı bölgesinin yat limanına dönüştürülmesi kapsamında 3 boyutlu modelleme ile yapısal analiz analiz çalışmaları yapılmıştır.

.