Services

Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı Projesi

- 630 m ilave mendirek imal edilecek,
- Mevcut ana mendireklerin 500m lik bölümünde onarım ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek,
- Tekne bağlama kapasitesi 1.010’dan 1.700’e yükseltilmiştir.
- 12.000m beton yüzer iskele montajı ve imalatı yapılacak,
- 1.200 araçlık yeraltı otoparkı inşa edilecek,
- Yaklaşık 79.000m² lik geri saha peyzaj ve kara birimleri olarak düzenlenecektir.