Services

Fizibilite | Planlama ve Tasarım | Deniz Ölçümleri | Liman Güçlendirme | Sayısal Modelleme
 

Fizibilite

FizibiliteBir projenin teknik, ekonomik ve mali yapılabilirliğini ortaya koymak için yapılan ve uzun bir süreç içinde elde edilmiş olan meteorolojik, hidrolojik, jeolojik, topografik ve çok yönlü istatistiki bilgilere dayanan çalışmaya Fizibilite Etüdü denir. Yatırımcılara projelerinin güvenirliği konusunda bilgi vermesi açısından Fizibilite çalışmaları son derece önemlidirler. 
T&T olarak, geçmişte gerçekleştirdiğimiz birçok ekonomik ve teknik Fizibilite Raporu ile bu alanda iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. Özel yatırımcılar için yaptığımız çalışmalar yanında, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi için de birçok fizibilite analizini başarıyla gerçekleştirdik.  Fizibilite çalışmamız, yatırımcı tarafından kıyı ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili olarak, yatırımın gerekçesini, maliyetini ve finansmanını, kapasitesini, konumunu ve tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürecini, iş akış planını ve diğer teknik açıklamaları içeren raporu, Faaliyet alanı ve civarının akıntı hız ve yön ölçümlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve grafiksel sunum bilgilerini içermektedir.  

Planlama ve Tasarım

FizibiliteKıyı yapıları ve çevresi için Planlama & Tasarım, çevre yönetimi ve tasarımı, kentsel planlama, inşaat, arazi kullanımı, doğal eğlence alanları ve peysaj gibi o bölgede yaşayan ve çalışan insanları etkileyecek bütün yer ve alanlardaki tasarım, mühendislik, sözleşme yönetimi ve çok-disiplinli proje yönetimi hizmetlerini kapsamaktadır.
Limanların planlanması, yat limanları ekipmanlarının planlanması, endüstriyel limanlarda ekipmanların planlanması, iş programlaması, CPM, PERT ve Monte Carlo benzeşimi ile inşaat planlanması T&T’nin geniş yelpazesinden yalnızca bir kaçıdır.  

Deniz Ölçümleri

FizibiliteT&T Uzman kadro ve ileri teknolojiye sahip ekipmanları ile Oşinografik - Hidrografik - Jeolojik ve Jeofizik Deniz araştırmalarında yurtiçi ve yurtdışı hizmetleri vermektedir.
Hizmetlerimiz arasında; Hidrografik ölçümler, Jeofiziksel ölçüm ve değerlendirmeler, Jeoteknik ölçüm ve değerlendirmeler, Oşinografik ölçüm ve değerlendirmeler, Su kalitesi ölçümü, Akıntı ve Rüzgâr Ölçümü ve Modelleme/Mühendislik çalışmaları yer almaktadır.  

Liman Güçlendirme

FizibiliteLiman güçlendirme hesap ve uygulama projelerinin hazırlanması sırasında yapı-zemin-su etkileşimi dikkate alınmaktadır. Yapının etkisi altında olduğu, deprem de dâhil tüm yükler analize katılarak yapının gerçek davranışını yansıtmak için gerekli olan en detaylı model oluşturulmaktadır. Bu amaçla ülkemizde yürürlükte olan kıyı ve liman yapıları inşaatlarına ilişkin şartnameler temelinde yapıda tespit edilmiş olan zayıflıkların giderilmesi ve yapının istenen performans düzeyini sağlayacak dayanıma sahip hale getirilmesi için gereken güçlendirme yöntemi belirlenmektedir. Bu çerçevede, mevcut yapı güçlendirme projesi hazırlanmaktadır. Güçlendirilmiş yapının modeli ve analizleri şartnamelere uygun olarak yapılmakta ve önerilen güçlendirmenin yeterliliği hesapla gösterilmektedir.  

Sayısal Modelleme

FizibiliteYapının taşıyıcı sistem özelliklerinin tespit edilmesinden sonra, yapının üçboyutlu modeli oluşturulmaktadır. Yapısal analiz programları yardımıyla, değişik durumlar için hazırlanan modelleme ve analiz çalışmaları yapılmaktadır. Yürürlükteki kıyı ve liman yapıları teknik şartnamesi standartlarına uygun olarak yapının sayısal modellemesi oluşturulmaktadır. Yapının performans analizleri ve güçlendirme ihtiyacı bu modellemelere göre tespit edilmektedir.